Soi cầu Xổ số Cao Bằng

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 18 Tháng 6 error_code:54004 error_msg:Please recharge

Cập Nhật:2022-08-09 06:07    Lượt Xem:100

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 18 Tháng 6 error_code:54004 error_msg:Please recharge

Guoxin Security đây. Một ngày gần đây, chứng khoán của Hoài An chính thức tuyên bố tên của công ty đã được chuyển từ chứng khoán Hoài An sang chứng khoán Guoxin. Đồng thời cũng thay đổi nơi cư ngụ của công ty. Thay đổi tên của chứng khoán Huaronge là nguồn gốc của sự thay đổi quyền sở hữu của các chứng khoán Hoài Nam. Bây giờ, Cổ phần cứng của Guyoxin sở hữu 77.99. cổ phiếu của Huaronge, và Trung Quốc Huaronge không còn sở hữu cổ phần cổ phần liên quan nữa. Những công ty chứng khoán khác đã thay đổi hoặc sẽ đổi tên. Hiện tại, các chứng khoán thời đại đã đổi tên thành các chứng khoán Chenkov. Các cổ đông lớn của chứng khoán wechat và chứng khoán Kyushu cũng đã thay đổi hoặc sẽ thay đổi, và thị trường cũng quan tâm đến việc có thay đổi tên công ty tiếp theo hay không. Những chứng khoán Guoxin chính thức xuất hiện

{0) gần đây, chứng khoán của Huaronge tuyên bố rằng công ty đã đổi tên thành chứng khoán Guoxin. Vào tháng Bảy 29, các chứng khoán của Hoài Nam đã phát hành một thông báo trái phiếu ghi nhận rằng tên công ty đã được đổi từ Huaronge SEC Co., Ltd. sang Guoxin chứng khoán Co., Ltd. Công ty đã gần đây hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại với Cục giám sát thị trường Bắc Kinh, và tên tuổi, viết tắt và mã hóa của các trái phiếu liên quan sẽ không bị thay đổi. Ngày hôm nay, thông báo còn nói rằng hoạt động của công ty vẫn bình thường, và s ự thay đổi tên của công ty không có ảnh hưởng xấu lớn đến khả năng quản lý hàng ngày, sản xuất và hoạt động của công ty và trả nợ của công ty. Công ty luôn cẩn thận thực hiện các nghĩa vụ trả nợ với một thái độ có trách nhiệm, và đã trả đúng hạn trái phiếu đúng giờ. Đồng thời,Soi cầu Xổ số Cao Bằng công ty đang trong tình trạng tài chính tốt và đã dàn xếp thỏa thuận thích đáng và chuẩn bị đầy đủ cho khoản nợ và lãi suất của các trái phiếu hiện tại. Những chứng khoán của Hoài An đã đổi tên thành chứng khoán của Guyoxin, như sau sự thay đổi của cổ phiếu Huaronge. Năm ngoái vào tháng mười hai, Trung Quốc Huarong chính thức tiến hành kế hoạch chuyển nhượng cổ phiếu của Huaronge và lên kế hoạch đăng ký một dự án thuyên chuyển cổ phần 97.997 trên chứng khoán Hoài Nam trong kinh tế tài chính Bắc, với giá cổ phần chuẩn của 10.93 tỉ yuan. Tháng Giêng năm nay, Trung Hoa Phủ tuyên bố rằng công ty đã ký một hợp đồng trao đổi quyền sở hữu đất đai với thủ đô của Guyoxin để chuyển cổ phiếu của Huarorum với 10.93 tỉ yuan. Trung Quốc Huaronge công bố trong cổ phiếu của Hồng Kông rằng các chứng khoán Huarorn đã nhận hồi đáp về việc chấp nhận sự thay đổi các cổ đông lớn và quản lý thực sự của Hoài Nam được phát hành bởi Trung Quốc Ủy Ban điều hành chứng khoán tận tụy, đã phê chuẩn Kim đô để trở thành cổ đông lớn của Hoài An, và đã phê chuẩn Trung Quốc Guoxin với Đại đội cổ phiếu Trung Quốc. Ltd. để trở thành Bộ điều hành thực sự của Hoài Cảnh. Không có gì phản đối việc chuyển nhượng nhượng hợp pháp hàng tỷ cổ phiếu Hoài Cảnh Sau khi giao dịch xong, Trung Hoa Quyền sẽ không còn hứng thú gì với chứng khoán của Huaron nữa, và các chứng khoán Huaronge sẽ không được ghi trong báo cáo tài chính của Trung Quốc Hoa Cương. Nó được giải quyết rằng đầu đồng Guđộ đã được tạo hiện ở August, bằng Văn phòng hợp tạp tạp tại Bắc Trung Quốc và đầu tử triểu thú của hắn. Cổ phần của Guyoxin là một công ty tài chính dưới đất của Guoxin. Guoxin cổ phần là một công ty trung ương được điều hành bởi Bộ Ngoại giao và Quản lý của Hội đồng Ngoại giao. Nó được xác định là một công ty đầu tư của một công ty vận động cơ thuộc bang. Những cổ phần của Guyoxin đã đăng tải trước đây lên trang web chính thức, về vấn đề chứng khoán. Công ty Guoxin Holdings nói rằng sẽ lấy kinh doanh chứng khoán làm một điểm khởi đầu quan trọng để có thể đóng vai trò của công ty điều hành tốt hơn, bằng việc hợp tác với đầu tư quỹ, quản lý tài sản, hành động bằng cổ phiếu, v.

Trang Trước:Xsmb 30 Gan Day error_code:54004 error_msg:Please recharge
Trang Sau:Không còn nữa